O nas

Wspólnota Męska jest katolicką grupą mężczyzn, która stawia sobie za cel rozwój duchowy. Nasze spotkania są skupione na wspólnej modlitwie adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. Widzimy potrzebę inicjacji mężczyzn do przeżywania swojej wiary i codzienności w świetle głębokiej duchowości. Adoracja oraz prosta praca nad sobą pozwalają nam lepiej i bardziej autentycznie przeżywać nas samych. Obecnie można zobaczyć, że mężczyźni nie znajdują własnej przestrzeni w Kościele, gdzie mogli by w prostocie
i zgodnie z własnym stanem przeżywać spotkanie z Chrystusem – wzorem męstwa.Nasza inicjatywa rozpoczęła się spontanicznie od kilku mężczyzn szukających właściwego przeżycia wiary. Obecnie nasza wspólnota wypracowała własny model spotkań formacyjnych. Opiekę duchowa zapewniają nam Bracia Kapucyni. Każdy z mężczyzn, który poszukuje swojego miejsca w Kościele, ale również pragnie rozwoju duchowego i pogłębienia więzi z Chrystusem zapraszamy na nasze spotkania.

Spotykamy się raz w tygodniu (wtorek g. 19.00) w Klasztorze Kapucynów znajdującym się w Olsztynie przy ulicy Pana Tadeusza 14a.

Obecnym opiekunem duchowym wspólnoty jest brat Sebastian Marcinkowski.
Ustalony miesięczny plan spotkań:
– pierwszy wtorek miesiąca –  intelektualne poznawanie Pisma Świętego
– drugi wtorek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania liturgii z dnia
– trzeci wtorek miesiąca –  konferencja z określonym tematem i grupka dzielenia
– czwarty wtorek miesiąca – Msza św. z uwielbieniem
– piąty wtorek miesiąca – spotkanie integracyjne

Historia
Pierwszym opiekunem duchowym wspólnoty był brat Łukasz Pyśk.

Każde spotkanie miało swój konkretny formacyjny temat, do którego dopasowane był(y) odpowiedni(e) fragment(y) Pisma Świętego.

Schemat spotkania kiedy opiekunem był brat Łukasz:
– modlitwa ( 5-10 min.),
– krótki wstęp do tematu (do 15  min.),
– adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważanie fragmentu lub fragmentów Pisma Świętego dotyczącego konkretnego tematu (30 min.),
– możliwość podzielenia się owocami adoracji (do 15 min.),
– konferencja (do 60 min.),
– dyskusja (do 30 min),
– modlitwa (do 5 min.).

Schemat spotkania kiedy opiekunem był brat Przemek:
– modlitwa ( 5-10 min.),
– adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważanie fragmentu liturgii Słowa z dnia(30 min.),
– dzielenie się owocami rozważań i dyskusja na ich temat lub omówienie skorupy męskiej
– modlitwa (do 5 min.).

W zastępstwie spotkania Wspólnoty Męskiej prowadzili również:
brat Adam Mianowski (diakon)
brat Andrzej Romanowski
brat Marek Skowroński

W 2016 roku pomagali nam też księża diecezjalni:
ks. Radosław Czerwiński – Męska Nocna Droga Krzyżowa
ks. Tomasz Łojek – Nocna Droga Krzyżowa

Raz w roku wyjeżdżamy na rekolekcje dla mężczyzn organizowane przez Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu.
Rekolekcje prowadzone są przez duszpasterzy Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości (OAT):
brat Adam Michalski
brat Piotr Wardawy
brat Mieczysław Lewocki
brat Piotr Hejno (obecnie brat Marcin Radomski)