O nas

Wspólnota Męska jest katolicką grupą mężczyzn, która stawia sobie za cel rozwój duchowy. Nasze spotkania są skupione na wspólnej modlitwie adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. Widzimy potrzebę inicjacji mężczyzn do przeżywania swojej wiary i codzienności w świetle głębokiej duchowości. Adoracja oraz prosta praca nad sobą pozwalają nam lepiej i bardziej autentycznie przeżywać nas samych. Obecnie można zobaczyć, że mężczyźni nie znajdują własnej przestrzeni w Kościele, gdzie mogli by w prostocie
i zgodnie z własnym stanem przeżywać spotkanie z Chrystusem – wzorem męstwa. Nasza inicjatywa rozpoczęła się spontanicznie od kilku mężczyzn szukających właściwego przeżycia wiary. Obecnie nasza wspólnota wypracowała własny model spotkań formacyjnych. Opiekę duchowa zapewniają nam Bracia Kapucyni. Każdy z mężczyzn, który poszukuje swojego miejsca w Kościele, ale również pragnie rozwoju duchowego i pogłębienia więzi z Chrystusem zapraszamy na nasze spotkania.

Spotykamy się raz w tygodniu (wtorek g. 19.00) w Klasztorze Kapucynów znajdującym się w Olsztynie przy ulicy Pana Tadeusza 16a.

Obecnym opiekunem duchowym wspólnoty jest brat Sebastian Marcinkowski.
Ustalony miesięczny plan spotkań:
– pierwszy wtorek miesiąca –  adoracja Najświętszego Sakramentu i intelektualne poznawanie Pisma świętego
– drugi wtorek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania liturgii z dnia
– trzeci wtorek miesiąca –  adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja z określonym tematem i grupka dzielenia
– czwarty wtorek miesiąca – Msza św. z uwielbieniem
– piąty wtorek miesiąca – spotkanie integracyjne

W roku 2017/2018 propozycją brata Sebastiana został wprowadzony nowy sposób przebiegu spotkań. Spotkania po adoracji będą w formie dyskusji na wyznaczony wcześniej temat co będzie wymagało wcześniejszego przygotowania się. Wspólne zaangażowanie się w przebieg spotkania pozwoli na lepsze poznanie się członków wspólnoty oraz na szerszą perspektywę ujęcia tematu. Podsumowanie tematu  będzie po stronie brata Sebastiana.

Na początku adoracji wzywamy Ducha św. oraz modlimy się modlitwą prośby, dziękczynną i uwielbienia.

Na zakończenie spotkania modlimy się modlitwą o pokój i pancerzem św. Patryka.