Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 10.07.2018

Spotkanie nie odbędzie się. Polecamy w tym czasie spotkanie ze Słowem Bożym.

czas z modlitwa