Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 6.06.2017

19.00 intelektualne poznawanie Pisma Świętego – historia Dawida. Miejsce spotkania  – klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi)