Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 3.07.2018

19.00 spotkanie z cyklu męskie spotkania filmowe – obejrzymy film dokumentalny o powstaniu kościoła protestanckiego.