Kategoria informacji: Aktualności

Aktualne wydarzenia.

Spotkanie formacyjne dla mężczyzn w Sadowiu – 26.05.2018

5.30 wyjazd na otwarte formacyjne spotkanie dla mężczyzn
Temat spotkania: Wyszkoleni do walki (część 1)
Prowadzący spotkanie: ks. Dominik Chmielewski SDB
Miejsce  spotkania: Klasztor oo. Pasjonistów, Sadowie (k. Ostrowa Wielkopolskiego)

Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 15.05.2018

19.00 grupka dzielenia i konferencja, której tematem będzie nieczystość   – klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim)

Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 8.05.2018

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania czytań mszalnych z dnia:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36;
Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab;
Rz 8, 31b-39;
J 10, 11-16
Klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim).

Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 17.04.2018

19.00 grupka dzielenia i konferencja, której tematem będzie pytanie: „W jaki sposób miłuję Pana Boga?” nawiązując do fragmentu ewangelii według świętego Marka 12, 28-30 i w nim zawartego pierwszego przykazania:
„Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.”

Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 10.04.2018

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania czytań mszalnych z dnia:
Dz 4, 32-37;
Ps 93 (92), 1. 2 i 5;
J 3, 7b-15
Klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim).