Męskie oblężenie Jasnej Góry – 23.06.2018

14.00-20.30 narodowa pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę – „Męskie oblężenie Jasnej Góry – mężczyźni u tronu Królowej.”

Męskie oblężenie Jasnej Góry