Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 15.05.2018

19.00 grupka dzielenia i konferencja, której tematem będzie nieczystość   – klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim)