Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 8.05.2018

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania czytań mszalnych z dnia:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36;
Ps 100, 1-2. 3. 4b-5ab;
Rz 8, 31b-39;
J 10, 11-16
Klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim).