Święto Józefa Robotnika – 1.05.2019

Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia, cieśli, stolarzy, rzemieślników, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej śmierci. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.