Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 11.09.2018

19.00 adoracja i rozważania Słowa Bożego z dnia:
1 Kor 6, 1-11;
Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b;
Łk 6, 12-19