O nas

Wspólnota Męska jest katolicką grupą mężczyzn, która stawia sobie za cel rozwój duchowy. Nasze spotkania są skupione na wspólnej modlitwie adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. Widzimy potrzebę inicjacji mężczyzn do przeżywania swojej wiary i codzienności w świetle głębokiej duchowości. Adoracja oraz prosta praca nad sobą pozwalają nam lepiej i bardziej autentycznie przeżywać nas samych. Obecnie można zobaczyć, że mężczyźni nie znajdują własnej przestrzeni w Kościele, gdzie mogli by w prostocie
i zgodnie z własnym stanem przeżywać spotkanie z Chrystusem – wzorem męstwa. Nasza inicjatywa rozpoczęła się spontanicznie od kilku mężczyzn szukających właściwego przeżycia wiary. Obecnie nasza wspólnota wypracowała własny model spotkań formacyjnych. Każdy z mężczyzn, który poszukuje swojego miejsca w Kościele, ale również pragnie rozwoju duchowego i pogłębienia więzi z Chrystusem.