Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 4.09.2018

19.00 spotkanie organizacyjne z nowym opiekunem duchowym bratem Łukaszem Szokalukiem – klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim)