Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 5.06.2018

19.00 konferencja której tematem będzie modlitwa uwielbienia a później grupka dzielenia – klasztor Kapucynów (ul. Pana Tadeusza 16a) – wejście od strony Parku Kusocińskiego (drewniane drzwi przy krzyżu papieskim)