Spotkanie Wspólnoty Męskiej – 14.02.2017

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania Słowa Bożego z dnia:
– Dz 13,46-49
– Ps 117,1-2
– Łk 4,18; Łk 10,1-9