Męskie Oblężenie Jasnej Góry – 23.09.2023

Temat spotkania: Mężczyzna w Kościele

Plan oblężenia:

10:00 – 13:00 – Warsztat o Kościele – Ks Grzegorz Strzelczyk

15:00 – Godzina z Męskim Różańcem

16:00 – Męskie uwielbienie

16:30 – Nauczanie – ks Grzegorz Strzelczyk – Mężczyzna w Kościele czy męski Kościół?

17:00 – Świadectwo Andrzej Wierzgacz

17:15 – Nauczanie – Aleksander Bańka – Świeccy w Kościele

17:40 – Świadectwo Droga Odważnych

17:50 – Nauczanie – ks Mirosław Tosza – W służbie ubogich

18:15 – Świadectwo Rycerz Kolumba

18:25 – Przygotowanie Eucharystii

18:30 – Eucharystia

19:45 – Jasnogóski Wieczór Mocy

20:30 – Kościół jako Sakrament Jedności

21:00 – Apel Jasnogórski

Plakat i informacje pobrane ze strony internetowej www.oblezenie.mezczyzni.net