Rekolekcje dla mężczyzn „Mężczyzna opiekuńczy” – 24 – 26.01.2020

Temat rekolekcji: „Mężczyzna opiekuńczy”.
Miejsce spotkania: Ognisko Światła i Miłości, Stare Kaliszany 1, Józefów nad Wisłą.
Termin: g. 18.30, 24.01.2020 – g. 15.00, 26.01.2020.
Prowadzący spotkanie: ks. prof. Adam Rybicki.