„Nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić” – życie wieczne bez ślubu – 21-24.10.2021

Temat rekolekcji: „Nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić” – życie wieczne bez ślubu.
Kobieta i mężczyzna w tajemnicy zmartwychwstania w świetle nauczania św. Jana Pawła II.
Miejsce rekolekcji: Klasztor Karmelitów Bosych, ul. ks. Hundsdorfa 7a, Gorzędziej
Termin rekolekcji: 21-24.10.2021.
Prowadzący rekolekcje: o. Jacek Olszewski OCD.
Jak będziemy istnieć w naturze męskiej i kobiecej w życiu przyszłym. O czym nam mówi natura mężczyzny i kobiety przemieniona w Zmartwychwstaniu? Czy te tajemnice wpływają na obecne życie? W jaki sposób?
Informacje pobrane ze strony: https://gorzedziej.karmelicibosi.pl/