Rekolekcje dla mężczyzn „Nie lękaj się lęków” – 28.02-01.03.2020

Temat spotkania: Nie lękajcie się lęków.
Miejsce spotkania: Centrum Duchowości Bł. Edmunda Bojanowskiego, plac E. Bojanowskiego 6, 62-030, Luboń.
Termin: 28.02.2020 – 01.03.2020.
Prowadzący spotkanie: o. Sławomir Badyna
Więcej informacji i zapisy na stronie: Wspólnota Magnificat
Plakat i informacje pobrane ze strony Wspólnoty Magnificat.