„Syn – Mąż – Ojciec: męskie decyzje” – Zakroczym – 10-12.03.2023

Otwarte rekolekcje dla mężczyzn w Zakroczymiu.
Miejsce spotkania: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, Centrum Duchowości „Honoratianum”, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym.
Temat spotkania: Syn – Mąż – Ojciec: męskie decyzje.
Termin spotkania: 10-12.03.2023.
Prowadzący spotkanie: br. Michał Deja, br. Piotr Zajączkowski, br. Piotr Wardawy.

Syn – synowska wiara to decyzja.
Mąż – męstwo męża to wybór drogi miłości i wierność wyborowi.
Ojciec – bezinteresowna troska ojca o młodsze pokolenie to rezygnacja z rywalizacji i dzielenie się życiowym doświadczeniem.

Sformułowanie „męska decyzja” – zakorzeniło się w naszej świadomości wraz z wychowaniem, by stać się z czasem synonimem odwagi,
konkretności, zdecydowanego i zarazem przemyślanego działania. Moglibyśmy próbować określić jeszcze precyzyjniej takie męskie
decydowanie jako „decydowanie się” czyli jako postawę, a to już zakłada wytrwałość w podjętych postanowieniach, cierpliwość,
wierność. Nie chodzi nam tutaj oczywiście, aby „zesztywnieć”, bo sztywność rodzi się z lęku. Nie chodzi nam też o skrupulatne
i bezkompromisowe przestrzeganie procedur, bo mamy do czynienia z „żyjącym życiem”, a życie to proces, który zakłada zarówno ciągłość,
jak i zmienność. Chodzi nam o uważność na siebie i świat, a także o umiejętność elastycznego przystosowania się do zmieniających
się okoliczności, przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości, własnego kręgosłupa.
Zatem „męska decyzja” to nie jest szczęśliwy traf, to nie jest zgadywanka, przejaw magicznego myślenia lub sposób na szybkie
pozbycie się trudnego do zniesienia napięcia. Męskiego decydowania uczymy się przez wytrwałe poznawanie siebie, świata i Boga,
często na błędach, które początkowo wydawały się właściwym wyborem i na sukcesach, które u źródeł wydawały się zwiastować porażkę.
Uczymy się decydować po męsku korzystając z mądrości innych mężczyzn, przede wszystkim takich, których życie nauczyło pokory i dystansu
do siebie samych. Natomiast w czasie rekolekcji wszystkiego co prawdziwie męskie chcemy uczyć się od Jezusa Chrystusa.

Jezus jest dla nas wzorem, jak po synowsku decydować się na więź z Ojcem niebieskim, bo wiara to decyzja i odpowiedzialność.
Od Jezusa uczymy się podejmowania mężnych decyzji o wyborze drogi powołania, czyli drogi miłości i od Niego uczymy się wierności
temu wyborowi. Od Jezusa uczymy się także troski o innych, czyli tego, aby zdobytym przez lata doświadczeniem dzielić się z młodszym
pokoleniem mężczyzn, rezygnując z rywalizacji i decydując się na pokorne i bezinteresowne obdarowywanie.

Zapraszamy Was serdecznie, synowie, mężowie i ojcowie, na rekolekcje dla mężczyzn, w czasie których będziemy się uczyć od Jezusa
męskiego decydowania.

Bracia kapucyni z Honoratianum i przyjaciele

Więcej informacji na stronie: https://centrumkapucyni.pl/?p=4646

Tekst i informacje pobrane ze strony internetowej https://centrumkapucyni.pl